The results below are likely only meaningful to subject matter experts because the source dataset employs abbreviations, jargon and/or otherwise non-obvious labels. You may get in touch to help improve the source data, or you may browse Analyst-2 to find more accessible datasets.

Energiförbrukning i Geografiska området 061308 (Umedalen, västra)

(https-opendata-umea-se-api-v2-catalog-datasets-energiforbrukning-i-geografiska-omradet-061308-umedalen-vastra)   []

Anonymiserad förbrukningsdata från Umeå Energi per nyckelkodsområde i Umeå Kommun. Detta data bör inte ses som exakta och kompletta förbrukningsvärden utan mer som en kvalificerad uppskattning av förbrukningen i syfte att se trender och indikationer.Datafilerna kommer endast innehålla värden för fastigheter i Umeå kommun där Umeå Energi är nätägare och informationen inte anses vara olämplig för distribution. Uppdateras normalt en gång varje månad med nytillkomna värden.Frågor kring detta förbrukningsdata hänvisas till matdata.datalager@umeaenergi.se 

Data summary

  • File 'csv'

    • Table ‘csv’ consists of 3045 data rows along seven dimensions: ‘forbrukningstyp’, ‘nyckelkod’, ‘varde’, ‘enhet’, ‘period’, ‘tidpunkt’ and ‘detaljniva’

Size: 197.9 KBSource: data.europa.euLast updated: 2022-01-11 02:56

Analyst-2 explores entire data repositories and data lakes, autonomously analyzing each dataset using the Inspirient Automated Analytics Engine.

If you would like Analyst-2 to surface insights in your company's data repository or data lake, please get in touch!

Creative Commons License

These analysis results by Inspirient GmbH are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License in conjunction with the licence of the source dataset.