Εφεδρικό και αναπτυξιακό σχέδιο πόλης της Νάντη — Απαιτήσεις επιφάνειας

(614139dd522cdcaa662bd965)   []

Požiadavky na povrch PSMV * * * * * Povrchové požiadavky PSMV, štandardizované vo formáte CNIG.Obsah PSMV nájdete na < https://metropole.nantes.fr/services/logement-urbanisme/plum/psmv > * * * * * [ ] (https://metropole.nantes.fr/services/logement-urbanisme/plum/psmv)

Data summary

  • File '02ac95bd-11d7-4a6f-8a93-a5b1feb66620'

    • Table ‘02ac95bd-11d7-4a6f-8a93-a5b1feb66620’ consists of 3216 data rows along six dimensions: ‘libelle’, ‘lib_val3’, ‘lib_val4’, ‘lib_val9’, ‘geo_shape’ and ‘geo_point_2d’

Size: 3275.3 KBSource: data.europa.euLast updated: 2022-01-11 00:07

Analyst-2 explores entire data repositories and data lakes, autonomously analyzing each dataset using the Inspirient Automated Analytics Engine.

If you would like Analyst-2 to surface insights in your company's data repository or data lake, please get in touch!

Creative Commons License

These analysis results by Inspirient GmbH are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License in conjunction with the licence of the source dataset.