Home Help Service (SAD)

(https-analisi-transparenciacatalunya-cat-api-views-qvkp-qkzs)   []

Servei d’Ajuda al Domicili (SAD) SOCIAL - Nombre de PERSONES ateses: Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili: es comptabilitzen totes les persones que han rebut, com a mínim un cop al llarg de l'any en estudi, el servei d'ajuda a domicili per una situació de vulnerabilitat i/o risc social. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) - HORES Anuals realitzades: Inclou les següents actuacions realitzades al domicili de les persones ateses: - Actuacions de caràcter personal. Atenció personal: Higiene i cura personal, alimentació, suport al seguiment mèdic i presa de la medicació, mobilitzacions, acompanyaments fora del domicili, suport emocional, suport en l'economia domèstica. Aprenentatge d'hàbits: afavorir l'auto cura personal, de manteniment de la llar, de socialització, de suport en tasques d'atenció, acompanyament i cura a menors, pautes d'higiene, alimentació i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i autonomia personal. - Actuacions de caràcter domèstic. Preparació del menjar en el domicili, compres domèstiques a càrrec de la persona usuària rentat i cura de la roba en el domicili, neteja de la llar, neteja de xoc. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) DEPENDÈNCIA - Nombre de PERSONES ateses: Persones ateses pel servei d'ajuda a domicili en el marc d'un Pla Individual d’Atenció (PIA): Persones que tenen reconegut en el Pla Individual d'Atenció (PIA) i han rebut, al llarg de l'any d'estudi, un servei d'ajuda a domicili. * L’abast temporal de les dades va de l’01/01/2018 al 31/12/019. Els espais buits del fitxer de dades corresponen a dades no informades.

Data summary

  • File 'rows.csv'

    • Table ‘rows’ consists of 210 data rows along 11 dimensions: ‘Codi IDESCAT EACAT’, ‘Nom ens local’, ‘Any’, ‘Atenció social -Homes’, ‘Atenció social - Dones’, ‘Hores d'atenció social- Homes’, ‘Hores d'atenció social- Dones’, ‘Atenció a la dependència - - Homes’, ‘Atenció a la dependència - - Dones’, ‘Hores d'atenció a la dependència - - Homes’ and ‘Hores d'atenció a la dependència - Dones’

Size: 14.8 KBSource: data.europa.euLast updated: 2022-01-08 04:53

Analyst-2 explores entire data repositories and data lakes, autonomously analyzing each dataset using the Inspirient Automated Analytics Engine.

If you would like Analyst-2 to surface insights in your company's data repository or data lake, please get in touch!

Creative Commons License

These analysis results by Inspirient GmbH are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License in conjunction with the licence of the source dataset.