Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

(42798393-c17e-4eb7-ac3f-dd90fd7241b3)   []

Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem satur informāciju par maksājumiem, ko iekasē muita (aprēķinātais muitas administrējamais PVN, aprēķinātais muitas nodoklis un aprēķinātais muitas administrējamais akcīzes nodoklis). Informācijā iekļauti dati par preču laišanu brīvā apgrozībā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām.

Data summary

  • File 'md_apr_maks_odata.csv'

    • Table ‘md apr maks odata’ consists of 32,857 data rows along nine dimensions: ‘Gads’, ‘Mēnesis’, ‘Valsts kods’, ‘Valsts nosaukums’, ‘Preču grupas kods’, ‘Preču grupas nosaukums’, ‘Aprēķinātais muitas administrējamais PVN’, ‘Aprēķinātais muitas nodoklis’ and ‘Aprēķinātais muitas administrējamais akcīzes nodoklis’

Size: 4796.7 KBSource: data.europa.euLast updated: 2022-01-08 13:11

Analyst-2 explores entire data repositories and data lakes, autonomously analyzing each dataset using the Inspirient Automated Analytics Engine.

If you would like Analyst-2 to surface insights in your company's data repository or data lake, please get in touch!

Creative Commons License

These analysis results by Inspirient GmbH are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License in conjunction with the licence of the source dataset.